ตามเงื่อนไข ดังนี้
ปีงบประมาณ
2565
เขตสุขภาพ
ทั้งหมด
จังหวัด
ทั้งหมด
รูปแบบการแสดงผล
Service Plan
ช่วงเวลาประมวลผล
ครั้งที่ 2 (ต.ค. - ก.ย.)