สรุปข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

ค้นหาข้อมูล

ภาพรวมระดับประเทศ

ทั้งหมด OR Procedure Non OR Procedure
รายการจำนวน
ส่ง
Ungroupวันนอน
รวม
เตียงอัตรา
ครองเตียง
Sum
AdjRW
CMIจำนวนCMIจำนวนCMI
เขตสุขภาพที่ 1409,4441,8811,594,6579,32970.34517,493.311.2791,3432.84316,2200.82
เขตสุขภาพที่ 2227,3451,309972,1335,93877.22284,074.321.2648,9242.89177,1120.80
เขตสุขภาพที่ 3189,455728750,4724,39870.22229,661.851.2236,9852.81151,7420.83
เขตสุขภาพที่ 4195,105491907,9946,76655.23236,077.331.2140,3502.80154,2640.80
เขตสุขภาพที่ 5339,0761,3561,526,0419,99962.81420,456.691.2476,9752.82260,7450.78
เขตสุขภาพที่ 6254,4491,0441,117,0017,19063.93327,132.241.2957,4962.84195,9090.84
เขตสุขภาพที่ 7335,7513,0271,231,3437,16670.71371,335.161.1262,4612.70270,2630.75
เขตสุขภาพที่ 8336,7961,4561,277,4508,61769.93385,534.971.1570,2162.63265,1240.76
เขตสุขภาพที่ 9380,1611,5591,417,8119,52970.18428,052.111.1362,7412.83315,8610.79
เขตสุขภาพที่ 10272,336340934,8386,00464.08257,671.220.9541,3632.24230,6330.71
เขตสุขภาพที่ 11244,7806,188950,6606,58059.46270,399.831.1348,2252.72190,3670.73
เขตสุขภาพที่ 12343,4001,0241,304,0857,53581.64349,759.671.0255,6152.82286,7610.67
ภาพรวม3,528,09820,40313,984,48589,05164.634,077,648.711.16692,6942.762,815,0010.77