สรุปข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

ค้นหาข้อมูล

ภาพรวมระดับประเทศ

ทั้งหมด OR Procedure Non OR Procedure
รายการจำนวน
ส่ง
Ungroupวันนอน
รวม
เตียงอัตรา
ครองเตียง
Sum
AdjRW
CMIจำนวนCMIจำนวนCMI
เขตสุขภาพที่ 1356,4741,7861,393,1088,73375.25441,878.411.2581,4082.78273,2800.79
เขตสุขภาพที่ 2140,341277616,6964,72261.60190,557.821.3634,4193.02105,6450.82
เขตสุขภาพที่ 3129,699743519,6143,95961.91158,251.391.2327,3002.72101,6560.83
เขตสุขภาพที่ 4170,346384816,3566,16354.51220,660.461.3041,2332.83128,7290.81
เขตสุขภาพที่ 5311,7421,3851,369,1209,79765.92368,535.441.1968,2782.74242,0790.75
เขตสุขภาพที่ 6183,870983824,4286,37061.05242,679.051.3343,4482.91139,4390.84
เขตสุขภาพที่ 7138,8242,131466,9494,71246.74125,821.770.9221,7962.14114,8970.69
เขตสุขภาพที่ 8263,7353,253969,4576,78467.41259,494.381.0047,2302.28213,2520.71
เขตสุขภาพที่ 9250,839970951,4097,36760.92285,622.071.1445,0512.80204,8180.78
เขตสุขภาพที่ 10178,783279605,7864,30866.33164,116.920.9225,9702.22152,5340.70
เขตสุขภาพที่ 11160,0872,982601,9174,76751.96158,627.541.0128,4982.50128,6070.68
เขตสุขภาพที่ 12265,9811,662985,0626,88067.54262,600.610.9942,4662.72221,8530.66
ภาพรวม2,550,72116,83510,119,90274,56255.852,878,845.871.14507,0972.682,026,7890.75