สรุปข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

ค้นหาข้อมูล

ภาพรวมระดับประเทศ

ทั้งหมด OR Procedure Non OR Procedure
รายการจำนวน
ส่ง
Ungroupวันนอน
รวม
เตียงอัตรา
ครองเตียง
Sum
AdjRW
CMIจำนวนCMIจำนวนCMI
เขตสุขภาพที่ 1479,6122,3341,870,2398,99576.16593,467.141.24109,1472.76368,1310.79
เขตสุขภาพที่ 2270,1381,1011,152,7795,86372.02337,809.941.2659,2652.86209,7720.80
เขตสุขภาพที่ 3200,642936791,1774,28567.63236,140.271.1839,3372.73160,3690.80
เขตสุขภาพที่ 4222,7376851,057,7836,38654.49282,388.331.2752,0302.79170,0220.81
เขตสุขภาพที่ 5439,0634791,948,4909,99971.38524,656.601.2099,3802.69339,2040.76
เขตสุขภาพที่ 6306,4191,2391,364,9688,16961.21396,910.131.3073,0362.79232,1440.83
เขตสุขภาพที่ 7321,5048,2331,163,9696,51065.49353,744.711.1365,8392.48247,4320.77
เขตสุขภาพที่ 8338,4723,0701,228,8917,43860.52331,111.670.9961,6182.23273,7840.71
เขตสุขภาพที่ 9332,6265,0381,230,6998,78251.33351,147.581.0754,2432.65273,3450.76
เขตสุขภาพที่ 10229,682305786,3854,92158.54220,065.380.9635,7642.27193,6130.72
เขตสุขภาพที่ 11223,0242,677824,4725,32756.69216,363.530.9838,4422.45181,9050.67
เขตสุขภาพที่ 12402,1091,9211,495,6147,53572.71393,215.190.9863,8372.70336,3510.66
ภาพรวม3,766,02828,01814,915,46684,21058.264,237,020.481.13751,9382.642,986,0720.75