ตามเงื่อนไข ดังนี้
ปีงบประมาณ
2565
เขตสุขภาพ
ทั้งหมด
จังหวัด
ทั้งหมด
ข้อมูลที่ต้องการแสดง
ข้อมูลที่ส่งทั้งหมด
รูปแบบรายงาน
แสดงข้อมูลรายเดือน