ค้นหาข้อมูล

รายงานข้อมูลบริการผู้ป่วยใน แบบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

CMI น้อยกว่า 0.6 CMI ตั้งแต่ 0.6 ถึง น้อยกว่า 1.3 CMI ตั้งแต่ 1.3 ถึง 1.8 CMI มากกว่า 1.8
รายการจำนวนวันนอนจำนวนวันนอนจำนวนวันนอนจำนวนวันนอน
เขตสุขภาพที่ 1251,335567,467214,792733,74861,861269,421116,543976,528
เขตสุขภาพที่ 2137,601323,583112,705412,00333,573168,97058,168590,500
เขตสุขภาพที่ 3120,394279,274100,740347,73128,059130,28350,672446,960
เขตสุขภาพที่ 4134,624330,848109,858432,57133,205178,85459,529709,981
เขตสุขภาพที่ 5218,829515,132166,266633,82451,333263,77395,9681,045,784
เขตสุขภาพที่ 6173,694413,083138,518517,36849,220235,98684,132854,925
เขตสุขภาพที่ 7212,606459,867145,383493,17738,855176,26370,087598,100
เขตสุขภาพที่ 8244,343543,063161,657564,41447,574217,14979,027695,501
เขตสุขภาพที่ 9254,345567,791185,024633,79648,321224,88189,922805,869
เขตสุขภาพที่ 10197,102440,340136,810475,04738,110172,26566,782599,518
เขตสุขภาพที่ 11174,631397,238115,220418,37336,836170,19859,084578,115
เขตสุขภาพที่ 12255,299606,590142,473527,54940,323194,57464,949633,568