ค้นหาข้อมูล

รายงานข้อมูลบริการผู้ป่วยใน แบบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

CMI น้อยกว่า 0.6 CMI ตั้งแต่ 0.6 ถึง น้อยกว่า 1.3 CMI ตั้งแต่ 1.3 ถึง 1.8 CMI มากกว่า 1.8
รายการจำนวนวันนอนจำนวนวันนอนจำนวนวันนอนจำนวนวันนอน
เขตสุขภาพที่ 1174,814399,704145,796498,31141,555180,72378,568656,662
เขตสุขภาพที่ 298,573232,51279,069289,45323,688119,11341,424421,882
เขตสุขภาพที่ 386,380202,39570,327244,20219,43990,56935,585315,078
เขตสุขภาพที่ 489,045218,07868,219268,82519,326104,91133,778412,309
เขตสุขภาพที่ 5157,027371,207117,637445,56235,976186,24267,399745,077
เขตสุขภาพที่ 6109,209261,97583,856313,85228,970140,98352,525526,700
เขตสุขภาพที่ 7156,616342,254103,134351,48127,324124,05448,780421,382
เขตสุขภาพที่ 8158,360353,651103,442362,66030,191139,15950,964454,100
เขตสุขภาพที่ 9174,286389,504123,608421,37630,932144,84856,733509,738
เขตสุขภาพที่ 10148,035330,50998,032336,26526,805120,16946,648419,283
เขตสุขภาพที่ 11124,198286,27079,645291,39724,989116,61740,907407,824
เขตสุขภาพที่ 12181,953437,30397,917366,96827,220131,80843,672432,720