ค้นหาข้อมูล

รายงานข้อมูลบริการผู้ป่วยใน แบบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

CMI น้อยกว่า 0.5 CMI ตั้งแต่ 0.5 ถึง น้อยกว่า 1.0 CMI ตั้งแต่ 1.0 ถึง 2.0 CMI มากกว่า 2.0
รายการจำนวนวันนอนวันนอน>=28จำนวนวันนอนวันนอน>=28จำนวนวันนอนวันนอน>=28จำนวนวันนอนวันนอน>=28
เขตสุขภาพที่ 1175,794382,0990227,522720,66528140,169554,488-101,162890,244-
เขตสุขภาพที่ 298,755223,8760119,535400,9561172,800326,011-51,074544,578-
เขตสุขภาพที่ 390,058201,6910102,097331,766864,671266,911-43,257404,505-
เขตสุขภาพที่ 498,473234,3640110,455396,119577,048368,374-51,290653,576-
เขตสุขภาพที่ 5163,462369,3040170,842594,22053115,302535,106-82,856960,092-
เขตสุขภาพที่ 6125,441290,4570143,495483,57222103,589462,677-73,176785,175-
เขตสุขภาพที่ 7151,040309,1201167,460517,2532789,039365,300-59,481536,069-
เขตสุขภาพที่ 8176,176376,4310181,839575,52414108,452447,013-66,205621,415-
เขตสุขภาพที่ 9188,137403,0380202,001633,31819110,140466,336-77,369729,751-
เขตสุขภาพที่ 10141,309298,5060154,842489,9971186,060357,998-56,720541,015-
เขตสุขภาพที่ 11127,526279,7300129,040414,7002078,604340,368-50,680529,368-
เขตสุขภาพที่ 12191,192431,6090167,147562,2822689,850393,649-55,038575,318-