ค้นหาข้อมูล

รายงานข้อมูลบริการผู้ป่วยใน แบบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

CMI น้อยกว่า 0.5 CMI ตั้งแต่ 0.5 ถึง น้อยกว่า 1.0 CMI ตั้งแต่ 1.0 ถึง 2.0 CMI มากกว่า 2.0
รายการจำนวนวันนอนวันนอน>=28จำนวนวันนอนวันนอน>=28จำนวนวันนอนวันนอน>=28จำนวนวันนอนวันนอน>=28
เขตสุขภาพที่ 1121,446264,9040157,535501,9742093,479369,613-68,365599,160-
เขตสุขภาพที่ 270,228159,180085,333286,315450,829228,126-36,442389,590-
เขตสุขภาพที่ 364,554145,345072,234236,922544,639184,755-30,412285,528-
เขตสุขภาพที่ 465,638154,437070,402252,277545,340219,114-29,021378,423-
เขตสุขภาพที่ 5117,191265,3690121,150420,3794181,597378,379-58,148684,111-
เขตสุขภาพที่ 678,697182,143089,194302,7211560,803274,348-45,977484,698-
เขตสุขภาพที่ 7110,209226,2351121,757378,0271462,459257,035-41,492378,128-
เขตสุขภาพที่ 8113,630242,0690117,321373,002869,173287,706-42,878406,927-
เขตสุขภาพที่ 9127,775272,0340137,552430,4161271,594302,756-48,660460,331-
เขตสุขภาพที่ 10105,755222,2060113,391355,696960,859250,050-39,601378,513-
เขตสุขภาพที่ 1190,624200,368090,571294,8961353,520233,538-35,066373,429-
เขตสุขภาพที่ 12134,695305,1870118,911405,0832060,329265,201-36,957393,737-