ยินดีต้อนรับ

กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
Health Administration Division

 
รายงานน่าสนใจ (Top 5 Reports)
ลำดับ รายงาน จำนวนเข้าชม วันที่สร้าง
1 รายงานข้อมูล CMI รายหน่วยงาน 14,399 22 เม.ย. 61
2 รายงานข้อมูล CMI ภาพรวม 4,759 13 พ.ย. 60
3 ร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามระดับ CMI 1,446 10 พ.ค. 61
4 โรคหลัก 10 อันดับแรก (PDx 3 Digit) 1,121 10 พ.ค. 61
5 รายงาน 505 (รง.505) 649 9 พ.ค. 61

ผู้มาเยี่ยมชม: 37,505 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 6 พ.ค. 61 ถึง 17 ก.ค. 61